O’zbekiston  Respublikasi  Prezidentining  2017-yil  16-fevraldagi “Oliy o’quv yurtidan keyingi ta’lim tizimini yanada takomillashtirish to’g’risida”gi 4958-sonli Farmoni,  2017-yil 20-apreldagi “Oliy ta’lim tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to’g’risida” PQ-2909 sonli Farmoni, 2017-yil 27-iyuldagi “Oliy ma’lumotli mutaxassislar tayyorlash sifatini oshirishda iqtisodiyot sohalari va tarmoqlarining ishtirokini yanada kengaytirish chora-tadbirlari to’g’risida”gi PQ-3151-son Qarori ijrosining bajarilishi, yosh olim va mutaxassislarning ilmiy-texnikaviy, madaniy-ma’rifiy va ijtimoiy-siyosiy faoliyatlarini yanada faollashtirish, samaraliroq olib borilishini ta’minlash maqsadida universitetda «Yosh olimlar» kengashi tashkil qilingan.  

Samarqand davlat universiteti “Yosh olimlar” kengashining nizomi.

Universitet “Yosh olimlar” kengashi a’zolari tarkibi

“Yosh olimlar” kengashining “Ish rejasi”