F.I.SH. Dissertatsiya mavzusi Ixtisoslik Himoya sanasi
Ahrorova Shahlo O‘rinboevna O‘zbekistonda ijtimoiy siyosatni amalga oshirishda milliy qadriyatlarning o‘rni 09.00.04 – Ijtimoiy falsafa 15.10.2021 Ko`chirib olish
Xaydarov Asliddin Nizamitdinovich “O’zbekistonda aholi iste’mol madaniyatini takomillashtirishning ijtimoiy-falsafiy masalalari” 09.00.04 – “Ijtimoiy falsafa” 16.10.2021 Ko`chirib olish
Kodirov Nodirbek Mamasoliyevich “O‘zbekiston yoshlarida axborot madaniyatini shakllantirishning ijtimoiy-falsafiy tahlili” 09.00.04 – “Ijtimoiy falsafa” 15.10.2021 Ko`chirib olish
Mamatqulov Shuhrat Turobovich “O’zbekistonda yoshlar faolligini yuksaltirishning ijtimoiy-falsafiy tahlili” 09.00.04 – “Ijtimoiy falsafa” 16.10.2021 Ko`chirib olish
Majitov Maxmud Abdimo‘min o‘g‘li “Postmodern jamiyatda inson shaxsi transformatsiyasining ijtimoiy-falsafiy muammolari” 09.00.04 – “Ijtimoiy falsafa” 16.10.2021 Ko`chirib olish
O’rinboyev Davlatjon Baxtiyorovich Zamonaviy falsafada strategemalar nazariyasining O’zbekistondagi o’ziga xos xususiyatlari (ijtimoiy-falsafiy tahlil) 09.00.04 – Ijtimoiy falsafa 22.05.2021 Ko`chirib olish
Tog'aev Nodirjon Ergashevich Islom Karimov ijtimoiy-falsafiy merosida yoshlarni millatparvarlik ruhida tarbiyalashning ijtimoiy taraqqiyotdagi roli 09.00.04 – Ijtimoiy falsafa 22.05.2021 Ko`chirib olish
Xudoyberdiyev Dilshod Murodovich Yoshlarda iste’molchilik xulqining shakllanishi: mazmuni va shakllari, sabablari va oqibatlari 09.00.04 – Ijtimoiy falsafa 21.05.2021 Ko`chirib olish
Turdiboev Bozor Hudoyberdievich Ijtimoiy - tarixiy jarayonlarni bilishning metodologik asoslari 09.00.04 – Ijtimoiy falsafa 21.05.2021 Ko`chirib olish
Xoliqov Yunus Ortiqovich Yoshlarda bag‘rikenglik madaniyatini shakllantirishning axloqiy masalalari 09.00.02 – “Ong, madaniyat va amaliyot shakllari falsafasi 19.12.2020 Ko`chirib olish
Tursunov Lochin Erkinovich Yoshlarda huquqiy va siyosiy madaniyatni rivojlantirishning ijtimoiy-falsafiy muammolari 09.00.02 – “Ong, madaniyat va amaliyot shakllari falsafasi 19.12.2020 Ko`chirib olish
Sayyora Sapaevna Abdikarimova Zamonaviy o‘zbek oilasi etnoan’analarida transformatsiya jarayonlari 09.00.04 – Ijtimoiy falsafa 28.11.2020 Ko`chirib olish
Azizova Nasiba Baxritdinovna Davlat tili maqomi o‘zbek tili funksional rivojlanishining omili sifatida (ijtimoiy-falsafiy jihatlari) 09.00.04 – Ijtimoiy falsafa 28.11.2020 Ko`chirib olish
Adilov Zafar Yunusovich Diniy manbalarda ekologik muammolarning yechimi 09.00.04 – Ijtimoiy falsafa 27.12.2019 Ko`chirib olish
Ro'zimurodov Siroj Madatovich Oilada sog‘lom va obod turmush tarzini shakllantirishning falsafiy-estetik muammolari 09.00.04 – Ijtimoiy falsafa 27.11.2020 Ko`chirib olish
Davletov Jamshid Bekmatovich O‘zbekistonda «Har bir oila – Tadbirkor» konsepsiyasi va uning innovatsion mohiyati» 09.00.04 – Ijtimoiy falsafa 27.11.2020 Ko`chirib olish
Ashirmatov Hayot Xaitovich Hozirgi zamon nanotexnologiyalar taraqqiyotining sinergetik tahlili 09.00.01 – Ontologiya, gnoseologiya va mantiq 18.08.2020 Ko`chirib olish
Ibragimov Elyor Hakimovich Ma’naviy-ruhiy manipulyasiyaning yoshlar dunyoqarashiga ta’siri 09.00.04 – Ijtimoiy falsafa 18.08.2020 Ko`chirib olish
To’xtayev Xusen Mirzayevichning Qishloqda farovon hayot barpo etishning moddiy va ma’naviy omillarini uyg’un rivojlantirish qonuniyatlari 09.00.04 – Ijtimoiy falsafa 17.08.2020 Ko`chirib olish
Baxriyeva Dilfuza Xakimovnaning Abdurahmon Jomiy tasavvufiy qarashlarining gumanistik mohiyati 09.00.03 – Falsafa tarixi 17.08.2020 Ko`chirib olish
Samadov Aktamqul Rafiqovich Shaxs estetik idealining shakllanishi va rivojlanishi muammolari 09.00.02 – “Ong, madaniyat va amaliyot shakllari falsafasi (Estetika) 16.07.2020 Ko`chirib olish
Numonova Dildor Umurzoqovna O’zbekiston zamonaviy ma’naviy-madaniy taraqqiyotida ayollar mas’uliyatini oshirishning ijtimoiy-falsafiy tahlili 09.00.04 – Ijtimoiy falsafa 06.07.2020 Ko`chirib olish
Yazdonov Ulug'bek Toshmurotovich Ijtimoiy ong shakllarining jamoatchilik fikrini tashkillashtirish, boshqarish va nazorat qilishdagi funksional ahamiyati 09.00.04 – Ijtimoiy falsafa 06.07.2020 Ko`chirib olish
Sayfillayeva Dilfuza Kaхramanovna Abu Homid G’azzoliyning ishtimoiy-falsafiy qarashlari 09.00.03 – Falsafa tarixi 07.03.2020 Ko`chirib olish
Ashurova Xurshida Sag’dullayevna Samarqand jadidlarining ijtimoiy-siyosiy qarashlari (XX asrning birinchi choragi) 09.00.03 – Falsafa tarixi 07.03.2020 Ko`chirib olish
Abdivohidov Sunatillo Abdinabiyevich Jadidchilik harakatining ijtimoiy-siyosiy jihatlari va hozirgi zamon 09.00.03 – Falsafa tarixi 06.03.2020 Ko`chirib olish
Mardonova Feruza Baxronovna O’zbek xalqining hozirgi zamon ijtimoiy-ma’naviy hayotida millatlararo tolerantlik (ijtimoiy-falsafiy taxlil) 09.00.04 – Ijtimoiy falsafa 06.03.2020 Ko`chirib olish
Yuldashev Rustam Doniyorovich Ta’lim falsafasi – ta’lim jaraѐnini rivojlantirishning nazariy–konseptual asosi 09.00.04 – Ijtimoiy falsafa 28.08.2019 Ko`chirib olish
Samanova Shahlo Bоhtiyarovna Ekologik tolerantlikning ijtimoiy-falsafiy asoslari 09.00.04 – Ijtimoiy falsafa 13.12.2019 Ko`chirib olish
Melikova Martaba Numonovna O’zbekiston yoshlarining tarixiy ongi (ijtimoiy-falsafiy taxlil) 09.00.04 – Ijtimoiy falsafa 16.12.2019 Ko`chirib olish
Cho’liyeva Vasila Erkinovna Jaloliddin Rumiyning falsafiy qarashlarida ma’naviy-axloqiy qadriyatlar 09.00.03 – Falsafa tarixi 16.12.2019 Ko`chirib olish
Saitkasimov Akbar Isaxanovich Fuqarolik jamiyatini barpo etishda ijtimoiy sohani innovasion rivojlantirish qonuniyatlari 09.00.04 – Ijtimoiy falsafa 14.12.2019 Ko`chirib olish
Turabova Sevara Kattaqulovna Ilmiy bahsning mantiqiy-epistemik tahlili 09.00.01 – Ontologiya, gnoseologiya va mantiq 14.12.2019 Ko`chirib olish
Yunusova Gulandom Samiyevna Abdulqodir Giyloniy ma’naviy merosida inson mohiyatining falsafiy tahlili 09.00.03 – Falsafa tarixi 13.12.2019 Ko`chirib olish
Abdullaeva Iroda Ganidjanovna Milliy taraqqiyotning yangi bosqichida iqtisodiy va innovasion tafakkur uyg’unligi 09.00.04 – Ijtimoiy falsafa 16.12.2019 Ko`chirib olish
Sultonova Nodira Ergashovna Do’stlik va mehr-muhabbatning ijtimoiy-antropologik xususiyatlari (ijtimoiy falsafiy tahlil) 09.00.04 – Ijtimoiy falsafa 23.11.2019 Ko`chirib olish
Yazdonov Zikirillo Shukurilloyevich O’zbek xalq ekologik madaniyati an’analarini tiklash va rivojlantirish tendensiyalari 09.00.02 – Ong, madaniyat va amaliyot shakllari falsafasi (madaniyat nazariyasi) 26.10.2019 Ko`chirib olish
Xatamov Farxod Faxritdinovich Huquqiy savodxonlik falsafiy tadqiqot obyekti sifatida (Ijtimoiy boshqaruv institutlari xodimlari misolida) 09.00.04 – Ijtimoiy falsafa 30.09.2019 Ko`chirib olish
Rustamov Ramz Rizoqulovich Geopolitik raqobat sharoitida ma’naviy targ‘ibot sistemasidagi atributiv o‘zgarishlar, muammolar va yechimlar 09.00.04 – Ijtimoiy falsafa 28.08.2019 Ko`chirib olish
Ahmedova Marifat Abdullayevna Tafakkur taraqqiyoti tarixida XIX asr Xorazm mutafakkirlari ijtimoiy-axloqiy qarashlari 09.00.03 Falsafa tarixi 27.08.2019 Ko`chirib olish
Muminova Zarifa Odilovna Inson ma’naviy borlig‘iga sinergetik yondashuv 09.00.01- Ontologiya, gnoseologiya va mantiq 27.08.2019 Ko`chirib olish
Yakhshilikov Jahongir Juraboyevich Mustaqillik yillarida fuqarolik huquqi tamoyillarini bilishning falsafiy metodologik asoslari 09.00.02- Ong, madaniyat va amaliyot shakllari (huquq falsafasi) 29.06.2019 Ko`chirib olish
Kistaubayev Savlabek Usmanovich Shaxs ekologik dunyoqarashini shakllantirishda milliy qadriyatlarning roli 09.00.04 – Ijtimoiy falfafa 29.06.2019 Ko`chirib olish
Kubaeva Shoira Tashmuradovna O‘yin va innovatsion tafakkur (ontologik va gnoseologik tahlil) 09.00.01-Ontologiya, gnoseologiya va mantiq 29.06.2019 Ko`chirib olish
Аymatov Aminjon Qudratovich Shaxsning tabiatga estetik munosabatini shakllantirishda ekologik ongning roli 09.00.02 –ong, madaniyat va amaliyot shakllari falsafasi 1.06.2019 Ko`chirib olish
Худайбергенова Абиджана Адиловича Globallashuv sharoitida milliy davlatchilik suverenitetini mustahkamlashning ijtimoiy-falsafiy tahlili 09.00.04 – Ijtimoiy falfafa 1.06.2019 Ko`chirib olish
Muhammadieva Oliya Narzullaevna O‘zbekistonda ikki palatali parlamentning shakllanishi va rivojlanishining ijtimoiy-falsafiy tahlili 09.00.04 – Ijtimoiy falfafa 31.05.2019 Ko`chirib olish
Muzaffarov Firuz Davronovich G‘azzoliyning inson haqidagi ta’limotining ilmiy-falsafiy asoslari 09.00.03 – falsafa tarixi 31.05.2019 Ko`chirib olish
Komilov Ruzi Rabievich O‘zbek millati nikoh marosimlarining genezisi va estetik evolyutsiyasi 09.00.02 – Ong, madaniyat va amaliѐt shakllari falsafasi (Estetika) 31.05.2019 Ko`chirib olish
Xoshimkhonov Mumin Boborahim Mashrab va XVII-XVIII asrlarda ijtimoiy-axloqiy fikr rivoji 09.00.03-falsafa tarixi 12.01.2019 Ko`chirib olish
Mamarasulov Bakhriddin Shakasimovich Milliy g‘oyaning substansional va institutsional xususiyatlari 09.00.04 – Ijtimoiy falsafa 22.09.2018 Ko`chirib olish
Muminova Zarifa Odilovna Inson ma’naviy borlig‘iga sinergetik yondashuv 09.00.01 - Ontologiya, gnoseologiya va mantiq 22.12.2018 Ko`chirib olish
Toshboyev Bobomurot Eshboyevich Milliy xarakter shakllanishi va takomillashuvining ijtimoiy-falsafiy masalalari 09.00.04 – Ijtimoiy falsafa 21.09.2018 Ko`chirib olish
Bekpulatov Ulugbek Rakhmatulla ugli Simmetriya va asimmetriya (zamonaviy falsafiy tahlil) 09.00.01 - Ontologiya, gnoseologiya va mantiq 21.12.2018 Ko`chirib olish
Shermanov Isobek Chilmamatovich Ijtimoiy taraqqiyotda moddiy va ma’naviy ishlab chiqarish jarayonlarini uyg‘unlashtirish dialektikasi 09.00.04 – Ijtimoiy falsafa 6.11.2018 Ko`chirib olish
Qabulov Qosimboy Pirjonovich Milliy manfaatlarni uyg‘unlashtirishda tolerantlik 09.00.04 – Ijtimoiy falsafa 5.11.2018 Ko`chirib olish
Djurakulov Xusan Anvarovich Yoshlarning ekologik huquqiy ongini shakllantirish jarayoniich 09.00.04 – Ijtimoiy falsafa 5.11.2018 Ko`chirib olish
Samatov Xurshid Ulmasjonovich Maxdumi A’zam Kosoniy ma’naviy merosi va uning yoshlar tarbiyasidagi o‘rni 09.00.03 - Falsafa tarixi 31.05.2018 Ko`chirib olish
Asliddin Tursunovich Quldoshev Xalqaro ekologik ijtimoiy-siyosiy munosabatlarning globallashuvi va uni boshqarish xususiyatlari 09.00.04 – Ijtimoiy falsafa 31.05.2018 Ko`chirib olish
Sultanova Gulnoza Sabirovna Postnoklassik ilmiy tafakkur tarzida g’oyaviy vorislik va innovasiya muammolari 09.00.01 - Ontologiya, gnoseologiya va mantiq 21.04.2018 Ko`chirib olish
Negmatova Shaxzoda Shuxratovna Ijtimoiy yo’naltirilgan bozor iqtisodiyoti sharoitida sog’lom raqobatni rivojlantirishning ma’naviy, axloqiy va huquqiy jihatlari 09.00.04 - Ижтимоий фалсафа 20.04.2018 Ko`chirib olish
Annayeva Nazokat Rajapbayevna Ayollar tadbirkorligining genezisi, nazariyasi va amaliyoti (O’zbekiston misolida) 09.00.04 - Ижтимоий фалсафа 20.04.2018 Ko`chirib olish
Yuldashev Faxriddin Abduvasitovich Abu Nasr Forobiyning aql va bilim evolyusiyasi haqidagi qarashlari 09.00.03 – Falsafa tarixi 31.03.2018 Ko`chirib olish
Usmonov Farrux Nasirdinovich Ratsionallikning epistemologik asoslari 09.00.01- Ontologiya, gnoseologik va mantiq 28.12.2017 Ko`chirib olish
Raxmanov Baxodir Ubaydulloyevich Insonning ruhiy-ma’naviy o’z-o’zini tashkillashtirishini falsafiy asoslash (ontologik va gnoseologik tahlil) 09.00.01- Ontologiya, gnoseologiya, logika 30.10.2017 Ko`chirib olish
Ergasheva Mahbuba Hotambekovna Avestodagi falsafiy g‘oyalarga sinergetik yondashuv (ontologik va gnoseologik tahlil) 09.00.01-Ontologiya, gnoseologiya va mantiq 28.10.2017 Ko`chirib olish
Yazdonov Ulug‘bek Toshmurotovich Globallashuv sharoitida jamoatchilik fikrini shakllantirish institutlarining funksional integrasiyalashuv xususiyatlari 09.00.04 – Ijtimoiy falsafa 22.03.2017 Ko`chirib olish
F.I.SH. Dissertatsiya mavzusi Ixtisoslik Himoya sanasi
Axmedova Dilorom Ismatovna X asr tojik sheriyatida qita janrining tutgan o‘rni 10.00.05 – Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti (tojik tili va tojik adabiyoti) 24.05.2021 Ko`chirib olish
Mirzaev Xayyom Toshqulovich Sayfiy Buxoriy va uning “Aruz” risolasi” 10.00.05 – Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti (tojik tili va tojik adabiyoti) 24.05.2021 Ko`chirib olish
Amonturdiyeva Shoira Ravshanovna O‘zbek diniy matnining funksional-stilistik tadqiqi 10.00.01 – O‘zbek tili 15.12.2020 Ko`chirib olish
Normo’minov Sherzod To’ychiyevich O’zbek tili so’z turkumlari tizimidagi yadro-periferiya aloqalarining funksional-semantik tadqiqi 10.00.01 – O‘zbek tili 15.12.2020 Ko`chirib olish
Sulaymonov Bobir Nodir ug'li Temirbek To‘raboyevning “Teorema” romanida “T” tovushi bilan boshlanuvchi so‘zlarning metaforalashuvi va frazemalashuvi 10.00.01 – O’zbek tili 17.12.2020 Ko`chirib olish
Baxriddinova Bashorat Madiyevna O‘zbekistonda o‘quv lug‘atchiligi: lingvistik asoslari, tarixi va istiqbollari 10.00.01 – O‘zbek tili 26.11.2019 Ko`chirib olish
Maxmaraimova Shoxista Tuxtashevna O‘zbek tili metaforalarining antrosentrik tadqiqi (nominativ aspekt) 10.00.01 – O‘zbek tili 02.12.2020 Ko`chirib olish
Eshonqulov Husniddin Pirimovich Alisher Navoiy g‘azaliyotida ishq poetikasining qiyosiy-tipologik tahlili (“Xazoyin ul-maoniy” misolida) 10.00.02 – O’zbek adabiyoti 02.12.2020 Ko`chirib olish
Daminova Rahima Malikovna O’zbek mumtoz she’riyatida turkona uslub masalasi 10.00.02 – Ўзбек адабиёти 13.11.2020 Ko`chirib olish
Aslanova Hafiza Abdurahimovna Aslanova Hafiza Abduraximovna 10.00.02 – O’zbek adabiyoti 19.11.2020 Ko`chirib olish
Djabborov Rustamjon Madievich Alisher Navoiy “Oqqo‘yunli muxlislar devoni” va uning davr adabiy muhitida tutgan o‘rni 10.00.02 – O’zbek adabiyoti 19.11.2020 Ko`chirib olish
Qobulova Nodira Bahodir qizini Erkin A’zam nasrida davr va inson konsepsiyasi 10.00.02 – O’zbek adabiyoti 10.11.2020 Ko`chirib olish
Shodiev Ibrohim Majidovich O‘zbek tilida matnning tipologik tadqiqi 10.00.01 – O‘zbek tili 23.10.2020 Ko`chirib olish
Musurmanov Erkin Rabbimovich O‘zbek-xitoy xalqlari adabiy aloqalari genezisi: folklor va adabiyotda mushtaraklik 10.00.02 – O’zbek adabiyoti 23.10.2020 Ko`chirib olish
Eshqobilov Abdivali Kazakovich O`zbek balladasining nazariy-poetik tahlili (XX asrning 70-90-yillari misolida) 10.00.02 – O’zbek adabiyoti 07.10.2020 Ko`chirib olish
Shodiyev Sanat Ergashevich Turg’un so’z birikmalarining sintaktik derivasiyasi 10.00.01 – O‘zbek tili 30.09.2020 Ko`chirib olish
Sobirov Anvar Kuvandikovich She’riyatda so‘z tartibi (Hozirgi o`zbek she’riyati misolida) 10.00.01 – O‘zbek tili 24.09.2020 Ko`chirib olish
Baynazarov Zokir Mahmudovich Mahmud Koshg‘ariyning “Devonu lug‘ati-t-turk” asarida ifodalangan olamning lisoniy manzarasi 10.00.01 – O‘zbek tili 06.07.2020 Ko`chirib olish
Xursanov Dilshod Baxtiyorovich Hozirgi o`zbek she’riyatida xronotop poetikasi 10.00.02 – Ўзбек адабиёти 23.07.2020 Ko`chirib olish
Juraeva Sojida Ravshankulovna XX asr o’zbek adabiyotshunosligida mumtoz lirik janrlar tadqiqi (ruboiy, tuyuq, qit’a misolida) 10.00.02 – O’zbek adabiyoti 16.07.2020 Ko`chirib olish
Daniyarov Baxtiyor Xudayberdiyevich O’zbek tili leksik sinonimlarining lisoniy va nutqiy munosabati, leksikografik tadqiqi 10.00.01 – O‘zbek tili 18.06.2020 Ko`chirib olish
Quvonov Zarif Omonboyevich Abduqodir Hayitmetovning adabiyotshunoslik faoliyati 10.00.02 – O’zbek adabiyoti 27.03.2020 Ko`chirib olish
Yarashova Nasiba Jumayevna XXI asr o’zbek bolalar adabiyoti tili va uslubiyati (X.To’xtaboyev ijodi misolida) 10.00.01 – O‘zbek tili 05.03.2020 Ko`chirib olish
Xolmuxamedov Baxtiyor Farxodovich O’zbek tilida leksemalashuv 10.00.01 – O‘zbek tili 21.02.2020 Ko`chirib olish
Sulоymonov Isroiljon Isomiddinovich «Boburnoma»da g’olib va mag’lub shaxs ruhiy holatining badiiy tasviri 10.00.02 – O’zbek adabiyoti 21.02.2020 Ko`chirib olish
Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna O’zbek tili ornitonimlarining strukturaviy va semantik tadqiqi 10.00.01 – O‘zbek tili 24.01.2020 Ko`chirib olish
Rahimjanov Masrur Nugmanovich O’zbek mumtoz lirikasida marsiya janri 10.00.02 – O’zbek adabiyoti 27.12.2019 Ko`chirib olish
Davronova Shohsanam G`aybulloyevna Istiqlol davri o`zbek romanlarida Sharq va G`arb an’analarining badiiy sintezi 10.00.02 – O’zbek adabiyoti 25.12.2019 Ko`chirib olish
Davronova Mahfuza Isroilovna Hozirgi o’zbek she’riyatida individual uslub poetikasi (Usmon Azim, Iqbol Mirzo, Faxriyor va Abduvali Qutbiddin she’riyati misolida) 10.00.02 – O’zbek adabiyoti 18.12.2019 Ko`chirib olish
Axmedov Sobir Nazarqosimovich Jizzax viloyati toponimlarining semantik xususiyatlari 10.00.01 – O‘zbek tili 09.01.2020 Ko`chirib olish
Jurayeva Bibish Mukhsinovna O`zbek xalq maqollari shakllanishining lingvistik asoslari va pragmatic xususiyatlari 10.00.01 – O‘zbek tili 09.01.2020 Ko`chirib olish
Temirov Sherali Abdixalilovich Samarqand viloyati oronimlarining lisoniy tadqiqi 10.00.01 – O‘zbek tili 20.12.2019 Ko`chirib olish
Qobilov Usmon Uralovich O‘zbek adabiyotida nubuvvat motivi va obrazlari talqini (XIV-XV asrlar) 10.00.02 – O’zbek adabiyoti 20.12.2019 Ko`chirib olish
Umurova Guzal Xotamovna Zulfiya badiiy olami va poyetik maktabi 10.00.02 – O’zbek adabiyoti 20.12.2019 Ko`chirib olish
Nasrullayev Elmurod Jumaboevich XX asr o’zbek navoiyshunosligida ulug’ shoir shaxsiyati talqinlari tadqiqi (Oybek, Izzat Sulton, V.Zohidov va M.Oripov ilmiy asarlari asosida) 10.00.02 – O’zbek adabiyoti 06.12.2019 Ko`chirib olish
Xonxujayeva Anzurat Sultonovna Tojik tilining tӯy va motam marosimlariga oid etnografik leksikasi (Samarqand lahjasi asosida) 10.00.05 – Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti (tojik tili va tojik adabiyoti) 05.09.2019 Ko`chirib olish
Rahmonov Navruz Sattorovich O‘zbek tili Navoiy viloyati shevalari morfologik xususiyatlarining lingvoareal tadqiqi 10.00.01 – O'zbek tili 27.08.2019 Ko`chirib olish
Boltaeva Barno Isakulovna O’zbek tili frazeologik birliklarining transformatsiyasi (semantic-pragmatik tahlil) 10.00.01 - O'zbek tili 9.07.2019 Ko`chirib olish
Qurbanov Zayniddin Oltinovich Gipotaktik qurilma shakllanishining kognitiv-pragmatik xususiyatlari 10.00.01 – O'zbek tili 7.06.2019 Ko`chirib olish
Umirova Svetlana Ma’murjonovna O‘zbek she’riyatida lingvistik vositalar va poetik individuallik (Usmon Azim she’riyati misolida) 10.00.01 – O‘zbek tili 20.04.2019 Ko`chirib olish
Qo’ylieyeva Gulchekhra Nazarqulovna O’zbek nasrida trilogiya 10.00.02 – O’zbek adabiyoti 30.03.2019 Ko`chirib olish
O‘rinbayeva Dilbar Bazarovna Xalq og‘zaki ijodi: janriy-lisoniy va lingvostatistik tadqiq muammolari 10.00.01 – O‘zbek tili 22.02.2019 Ko`chirib olish
Shofiev Obidjon Bahtiyorovich Erkin A’zam nasri badiiyati (kinoya va obraz) 10.00.02 – O’zbek adabiyoti 22.02.2019 Ko`chirib olish
Jabborova Dilafruz Ergashovna Istiqlol davri o‘zbek adabiyotshunosligida Cho‘lpon ijodi talqinlari (she’riyati va nasriy asarlari misolida) 10.00.02 – O’zbek adabiyoti 27.03.2018 Ko`chirib olish
Shernazarov Аkmal Аndiyokuloviсh Qashqadaryo tojik marosim folklorida ikki tillilik va adabiy ta’sir 10.00.05 – Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti (tojik tili va tojik adabiyoti) 25.12.2018 Ko`chirib olish
Mirzohidova Laylo Baxtiyorovna XI-XII asrlar turkiy adabiyotida majoziy tasvir badiiyati 10.00.02 – O’zbek adabiyoti 18.12.2018 Ko`chirib olish
Ernazarova Manzura Saparboevna Grammatik ma’no lisoniy va pragmatik omillar yaxlitligida 10.00.01 – O‘zbek tili 18.12.2018 Ko`chirib olish
Xasanova Mashxura Jumanovna XV asr turkiy she’riyatida qasida janri 10.00.02 – O’zbek adabiyoti 31.10.2018 Ko`chirib olish
Pardayeva Iroda Mamayunusovna Alisher Navoiy tarixiy asarlari badiiyati 10.00.02 – O’zbek adabiyoti 31.10.2018 Ko`chirib olish
Jo’rayev Shahriyor Ibodulloyevich Bilingvizm sharoitida tojik va o’zbek tillarining leksik sathdagi o’zaro aloqalari (Samarqand viloyati materiallari asosida) 10.00.05 – Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti (tojik tili va tojik adabiyoti) 22.09.2018 Ko`chirib olish
Majitova Sabohat Jamilovna Jomiy g’azaliyotidagi ramziy istilohlarning lug’aviy va majoziy ma’nolarini talqin qilish usullari 10.00.05 – Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti (tojik tili va tojik adabiyoti) 22.09.2018 Ko`chirib olish
Xolova Maftuna Abdusalamovna O’zbek modern she’riyati poetikasi 10.00.02 – O’zbek adabiyoti 21.09.2018 Ko`chirib olish
Olloyorov Quvondiq Madiyorovich Xorazm dostonlari onomastikasi 10.00.01 – o'zbek tili 21.09.2018 Ko`chirib olish
Rashidova Umida Mansurovna O‘zbek tilidagi somatik iboralarning semantik-pragmatik tahlili (ko‘z, qo‘l va yurak komponentli iboralar misolida) 10.00.01 – O'zbek tili 27.07.2018 Ko`chirib olish
Abuzalova Mehriniso Kadirovna Substansial morfologiya, valentlik va sintaktik qurilma 10.00.01 – O'zbek tili 27.07.2018 Ko`chirib olish
Кuchkarov Tuxtamurod Olimovich Yozma manbalardagi epik syujetlarning badiiy evolyutsiyasi 10.00.02 – O'zbek adabiyoti 26.07.2018 Ko`chirib olish
Nosirov Azmidin Normamatovich Odil Yoqubov romanlari poetikasi 10.00.02 – O'zbek adabiyoti 26.07.2018 Ko`chirib olish
Valiyev Tuychi Qorjovovich O’zbek tili yo’lsozlik terminlarining struktur-semantik xususiyatlari va leksikografik talqini 10.00.01 – O’zbek tili 07.07.2018 Ko`chirib olish
Toshpo’latov Akram Haydarovich O’zbek adabiyotida novella janri va uning badiiyati (A. Qahhor, Sh. Xolmirzayev, N. Eshonqul ijodi misolida) 10.00.02 – O’zbek adabiyoti 07.07.2018 Ko`chirib olish
Jumayev Rashid Normurotovich “Masnaviyi ma’naviy” va “Lison ut-tayr”dagi hikoyatlarning qiyosiy tahlili 10.00.02 – O‘zbek adabiyoti 11.05.2018 Ko`chirib olish
To‘rayeva Bahor Bahriddinovna “Tarixiy romanlarda badiiy zamon muammosi” (O.Yoqubov va P.Qodirov romanlari misolida) 10.00.02 –O'zbek adabiyoti 11.05.2018 Ko`chirib olish
Adashullayeva Gulnoza Muxaybinovna Tojik va o‘zbek tillarida shaxs xususiyatini ifodalovchi frazeologizmlarning qiyosiy-tipologik tahlili 10.00.05 – Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti (tojik tili va tojik adabiyoti) 27.03.2018 Ko`chirib olish
Nusratova Hamida Cho’liboyevna Safar Barnoyevning badiiy mahorati 10.00.02 – O'zbek adabiyoti 30.11.2017 Ko`chirib olish
Istamova Shohida Maxsudovna Badiiy asarda tushning poetik-kompozision vazifalari 10.00.02 – O'zbek adabiyoti 30.11.2017 Ko`chirib olish
Davlatov Olim Davlatovich Alisher Navoiy she’riyatida Qur’on oyatlari va hadislarning badiiy talqini 10.00.02 – O'zbek adabiyoti 9.11.2017 Ko`chirib olish
Muxitdinova Nazmiya Muslixiddinovna Mirhasan Sadoiy va uning adabiy merosi (she’riyat poetikasi, g‘oyaviy-badiiy tahlil masalalari) 10.00.02 – O`zbek adabiyoti 29.09.2017 Ko`chirib olish
Berdiev Husan Holnazarovich O‘zbek tilining otovsozlik leksikasi 10.00.01 – O`zbek tili 29.09.2017 Ko`chirib olish
F.I.SH. Dissertatsiya mavzusi Ixtisoslik Himoya sanasi
Muranov Shaxriddin Abdullayevich So’ndiruvchi ko’paytuvchili tebranuvchan integrallarning baholari 01.01.01 – Matematik analiz 19.12.2020 Ko`chirib olish
Tursunov Farxod Ruzikulovich Birinchi tartibli elliptik tipdagi tenglamalar sistemasi uchun Koshi masalasi echimining regulyarizasiyasi 01.01.02 – Differensial tenglamalar va matematik fizika 22.01.2020 Ko`chirib olish
Alimov Hakim Nematovich Kasr tartibli boshqariluvchi tizimlarda quvish differensial o’yinlar nazariyasi 01.01.02 – Differensial tenglamalar va matematik fizika 10.12.2019 Ko`chirib olish
Boltaev Asomiddin Tulkinovich Ba’zi soni saqlanmaydigan zarrachalar sistemasiga mos umumlashgan Fridrixs modeli spektral tahlili 01.01.01 – Matematik analiz 3.07.2019 Ko`chirib olish
Quljonov O’tkir Nematovich Bir va ikki zarrachali diskret Shredinger operatorlarining quyi spektri haqida 01.01.01 – Matematik analiz 2.07.2019 Ko`chirib olish
Usmanov Salim Eshimovich Yoyiluvchan gipersirtlar bilan bog’langan maksimal operatorlarning chegaralanganligi muammosi 01.01.01 – Matematik analiz 2.07.2019 Ko`chirib olish
Mamirov Berdiyor Ulugbekovich Panjaradagi ikki zarrachali Shredinger operatori xos qiymatlarining qo’zg’alishlari 01.01.01 – Matematik analiz 30.06.2018 Ko`chirib olish
Xurramov Abdimajid Molikovich Panjaradagi ikki zarrachali sistemaga mos ba’zi model operatorining spektral xossalari 01.01.01-matematik analiz 30.06.2018 Ko`chirib olish
Rustamova Mastura Samadovna Yarim fazoda Martinelli-Boxner integrali haqida 01.01.01– Matematik analiz 15.05.2018 Ko`chirib olish
Laqaev Shuhrat Saidaxmatovich Panjaradagi ikki zarrachali sistemaga mos Shredinger operatori xos qiymati va rezonansi 01.01.01 – Matematik analiz 2.03.2018 Ko`chirib olish
Qurbonov Shaxzod Habibullayevich Umumlashgan Fridrixs modeli xos qiymati uchun yoyilma 01.01.01 – Matematik analiz 2.03.2018 Ko`chirib olish
Ishankulov Farrux Tolibovich Umumlashgan garmonik funksiyalarni daraxtlarda tavsiflash 01.01.01-Matematik analiz 9.02.2018 Ko`chirib olish
ULASHOV SOBIR SAXIBJANOVICH PANJARADAGI IKKITA IXTIYORIY ZARRACHALI SISTEMAGA MOS SHREDINGER OPERATORI DISKRET SPEKTRI 01.01.01-Matematik analiz 22.12.2017 Ko`chirib olish
Latipov Sherdor Mirzoyevich Bir umumlashgan Fridrixs modelining muhim va diskret spetrlari 01.01.01-Matematik analiz 22.12.2017 Ko`chirib olish
Safarov Akbar Raxmanovich Tebranuvchan integrallarning tekis baholari va tatbiqlari 01.01.01 – Matematik analiz 17.11.2017 Ko`chirib olish
F.I.SH. Dissertatsiya mavzusi Ixtisoslik Himoya sanasi
Fayziyev Shaxobiddin Shavkatovich Kuchsiz romboedrik FeBO3:Mg ferromagnetikdagi modulyatsiyalangan magnitli tuzilmani tadqiqi qilish 01.04.09 – Magnit hodisalari fizikasi 9.11.2018 Ko`chirib olish
Amonov Baxtiyor Umrzokovich Nodir yer va o‘tuvchi elementlar boratlarining yuqori haroratlardagi magnit xossalari 01.04.09 – Magnit hodisalari fizikasi 9.11.2018 Ko`chirib olish
Ro’zimurodov Jalol To’rabekovich Marganes bilan ionli implantasiyalangan kremniyning magnit va transport xossalari 01.04.09 – Magnit hodisalari fizikasi 07.03.2018 Ko`chirib olish
Niyazov Laziz Nurxonovich Nodir yer elementli ferrit-granatlarda magnitli fazaviy o’tishlarning xususiyatlari 01.04.09 – Magnit hodisalari 29.12.2017 Ko`chirib olish
F.I.SH. Dissertatsiya mavzusi Ixtisoslik Himoya sanasi
Egamberdiyev Mexmonjon Xudoyberdiyevich Farg’ona vodiysi quruqlik mollyuskalarining gelmint lichinkalari: faunasi va taksonomiyasi 03.00.06 – Зоология 06.05.2021 Ko`chirib olish
Roximova Shirin Ollanazarovna Eksperimental diabet negizida turkesteronning nutriyentlar assimilyatsiyasiga ta’siri 03.00.08–Odam va hayvonlar fiziologiyasi 07.01.2021 Ko`chirib olish
Ilyasova Gulnara Kenesbaevna Janubiy Orolbuyi xududi yosh o‘smirlarining jismoniy rivojlanish va vegetativ ko‘rsatkichlariga harakat faoliyati darajasining ta’siri 03.00.08–Odam va hayvonlar fiziologiyasi 07.01.2021 Ko`chirib olish
Nurniyozov Axtam Abdunazarovich Samarqand viloyati suv havzalari yuksak suv va suv bo’yi o’simliklari hamda ularning ahamiyati 03.00.05– Botanika 07.02.2020 Ko`chirib olish
Avalbayev Olimjon Narkuziyevich G’arbiy Pomir-Oloy tizmasi Ferula L. turlarining bioekologiyasi va ulardan oqilona foydalanish usullarini takomillashtirish 03.00.05– Botanika 07.02.2020 Ko`chirib olish
Ahmadjonova Sadokatxon Shokirovna Farg’ona vodiysi sharoitida Agriotes meticulosus Candeze, 1863 (Elateridae) qo’ng’izining bioekologiyasi va vertikal migrasiyasi 03.00.06 – Zoologiya 08.02.2019 Ko`chirib olish
Niyazova Oybaxor Baxritdinovna Zarafshon vodiysi mevali bog’lari tuproq makrofaunasining sistematik tarkibi, ekologiyasi va xo’jalikdagi ahamiyati 03.00.06 – Zoologiya 08.02.2019 Ko`chirib olish
Hayitov Davron G’aybullayev Quyon zotlari organizmining fiziologik-biokimyoviy va chidamlilik statuslariga noqulay omillarning ta’siri 03.00.08–Odam va hayvonlar fiziologiyasi 12.11.2019 Ko`chirib olish
Seytkamalov Xayratdin Maulenovich Janubiy Orolbo’yi sharoitida yirik shoxli mollarning yurak-qon tomir tizimi funksional holatining xususiyatlari 03.00.08–Odam va hayvonlar fiziologiyasi 12.11.2019 Ko`chirib olish
Mirametova Nadira Purxanatdinovna Janubiy Orolbo‘yidagi bolalar organizmining adaptiv reaksiyalari xususiyatlarining ekologik va fiziologik tasnifi 03.00.08–Odam va hayvonlar fiziologiyasi 7.06.2019 Ko`chirib olish
Mirzakulov Sobitjon Oltinovich Gepatitda jigar mitoxondriyasida energiya almashinuvi va perekisli oksidlanishni flavosan va dadzin bilan korreksiyalash 03.00.08 – Odam va hayvonlar fiziologiyasi 26.04.2019 Ko`chirib olish
Yusupova Umida Rahmanovna Kversetin va xaplogenin-7-glyukozidni mitoxondriyada energiya, fosfolipid almashinuviga va lipidlarning perekisli oksidlanishiga ta’siri 03.00.08 – Odam va hayvonlar fiziologiyasi 15.03.2019 Ko`chirib olish
F.I.SH. Dissertatsiya mavzusi Ixtisoslik Himoya sanasi
Xasanova Xurshida Naimovna Umumiy o`rta ta`lim maktablarida organik kimyo fanini o’qitishda innovatsion usullardan foydalanish 13.00.02 – Ta’lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (kimyo) 25.12.2019 Ko`chirib olish
Ahadov Mamurjon Sharipovich Kimyo ta’limida modulli tizimni va elektron darslik yaratish metodikasini takomillashtirish 3.00.02 – Ta’lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (kimyo) 28.11.2020 Ko`chirib olish
Tursunova Gulnoza Xamzaevna Polimer gellarning suvli eritmalarda bo’kish jarayonining fizik-kimyoviy asolari 02.00.04 – Fizik kimyo 06.10.2020 Ko`chirib olish
Eshkaraev Sadridin Chorievich Surxondaryo viloyati tuproqlari tarkibidagi seziy-137 va stronsiy-90 radionuklidlarini beta va gamma nurlanishlar asosida aniqlashning radiometric-spektrometrik usulini ishlab chiqish 02.00.02–Analitik kimyo 30.07.2020 Ko`chirib olish
Oserbaeva Alfiya Kurbanbaevna Tuzli va vodorodsulfidli eritmalarda uglerodli po’latlarni korroziyalanishini aminlar bilan ingibirlashning fizik-kimyoviy qonuniyatlari 02.00.04 – Fizik kimyo 09.06.2020 Ko`chirib olish
Tillayev Xolmamat Raxmonovich Surxondaryo suvlari tarkibidagi ba’zi og’ir va zaharli metallar ionlarini aniqlashning spektrofotometrik va sorbsion-fotometrik usullarini ishlab chiqish 02.00.02–Analitik kimyo 02.03.2020 Ko`chirib olish
Begmatov Rizamat Xushvaqtovich Yarimo’tkazgichli sensorlar uchun gassezgir organo-noorganik materiallarning templat sintezi 02.00.02–Analitik kimyo 03.03.2020 Ko`chirib olish
Muhamadiyev Abduqodir Nuraliyevich Muvozanatdagi faza xromatografiyasining fizik-kimyoviy asoslari 02.00.04 – Fizik kimyo 18.02.2020 Ko`chirib olish
Eshkobilova Mavjuda Ergashevna. Metanning monitoringi uchun kimyoviy sensorlar yaratish 02.00.02 – Analitik kimyo 30.07.2019 Ko`chirib olish
Jo‘rayev Ilhom Ikromovich Kumush va mis ionlarini immobillangan organik reagentlar bilan aniqlash usullarini ishlab chiqish 02.00.02 -Analitik kimyo 09.02.2019 Ko`chirib olish
Muradova Dilafruz Kadirovna Yuqori nitrillarning katalitik sintezi 02.00.04 -Fizik kimyo 29.12.2018 Ko`chirib olish
Fazliyeva Nigina Tojiqulovna Elektrolit sistemalar xromatografiyasining fizik-kimyoviy asoslari 02.00.04 -Fizik kimyo 24.11.2018 Ko`chirib olish
F.I.SH. Dissertatsiya mavzusi Ixtisoslik Himoya sanasi
Raximov Asamiddin Anorboyevich Bo‘lajak o‘qituvchilarni ma’naviy-ma’rifiy faoliyatga tayyorlashning innovatsion texnologiyalari 13.00.01 – Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta’limotlar tarixi 02.12.2020 Ko`chirib olish
Musayev Otabek Kudratovich Kompetensiyaviy yondashuv asosida pedagogik qobiliyatlar kompleksini takomillashtirish(oliy ta’lim muassasasi o‘qituvchilari misolida) 13.00.01 – Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta’limotlar tarixi 02.12.2020 Ko`chirib olish
Kinjaeva Gulboxor Sattarkulovna Talabalarni kasbiy-pedagogik ta’lim jarayonida ma’naviy-ma’rifiy ishlarni tashkil etishga tayyorlash texnologiyasi 13.00.01. – Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta’limotlar tarixi 1.12.2020 Ko`chirib olish
Shermanov Eldor Uralovich O’smirlarda islohotlarga daxldorlik fazilatini rivojlantirish 13.00.01 – Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta’limotlar tarixi 29.02.2020 Ko`chirib olish
Hakimov Xurshid Nozimovich Umumta’lim maktablarida jismoniy va ma’naviy-axloqiy tarbiya integrasiyalashuvining pedagogik shart-sharoitlari 13.00.01 – Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta’limotlar tarixi 23.01.2020 Ko`chirib olish
Kushakova Gulnora Egamkulovna Yoshlarda tolerantlik tafakkurini shakllantirish texnologiyasi (oliy ta’lim muassasalari misolida ) 13.00.01. – Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta’limotlar tarixi 29.02.2020 Ko`chirib olish
Tuychiyeva Mahfuza Umarkulovna 5–7-sinflar adabiyot darslarida o’zlashtiriladigan o’quv materiallarini takomillashtirish tizimi 13.00.02 – Ta’lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (o’zbek tili) (pedagogika fanlari) 10.01.2020 Ko`chirib olish
Bakiyeva Xilola Sapayevna Boshlang’ich sinf o’quvchilarida mustaqil ta’lim orqali nutq va tafakkurni rivojlantirish metodikasi 13.00.02 – Ta’lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (o’zbek tili) (pedagogika fanlari) 10.01.2020 Ko`chirib olish
Eshmirzayeva Matluba Abdishukurovna Shaxsgayo’naltirilganta’limasosidatalabalarningkasbiy kompetentliliginishakllantirish(elektromagnetizm bo’limi misolida) 13.00.02 – Таълим ва тарбия назарияси ва методикаси (физика) 30.11.2019 Ko`chirib olish
Bulekbaeva Sholpan Buxarbaevna Ona tilini kommunikativ-kognitiv asosda qiyosiy o’rgatish (Ta’lim qozoq tilida olib boriladigan maktablar misolida) . 13.00.02 – Ta’lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (qozoq tili) 30.11.2019 Ko`chirib olish
Raxmanova Muqaddas Qaxramanovna Oliy ta’lim muassasalari talabalarida ijtimoiy faollikni rivojlantirish 13.00.01 – Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta’limotlar tarixi 29.11.2019 Ko`chirib olish
Baxodirova Gulnoz Kamalovna Talabalarning bilish faoliyatini shakllantirishda innovasion ѐndashuvlar (bilim va ta’limning pedagogik sohalari misolida) 13.00.01 – Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta’limotlar tarixi 29.11.2019 Ko`chirib olish
Shamsieva Inobat Qosimjonovna Umumiy o’rta ta’lim maktablarida jismoniy tarbiya darslarini zamonaviy ѐndashuvlar asosida loyihalash 13.00.01 – Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta’limotlar tarixi 16.11.2019 Ko`chirib olish
Axmedova Nazira Maxmudovna Pedagogika oliy ta’lim muassasalari talabalarining o’zbek badiiy madaniyatiga qiziqishlarini rivojlantirish 13.00.01 – Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta’limotlar tarixi 15.11.2019 Ko`chirib olish
Musayev Otabek Qudratovich Kompetensiyaviy ѐndashuv asosida pedagogik qobiliyatlar kompleksini takomillashtirish (oliy ta’lim muassasasi o’qituvchilari misolida) 13.00.01 – Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta’limotlar tarixi 15.11.2019 Ko`chirib olish
Boltaeva Shakhlo Toshpulatovna Boshlang’ich ta’limda o’quvchilar ijodiy faoliyatini rivojlantirishning tashkiliy-pedagogik asoslarini takomillashtirish 13.00.01 – Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta’limotlar tarixi 14.11.2019 Ko`chirib olish
Sharipova Surayyo Burxanovna Bo’lajak chet tili o’qituvchilarida umummadaniy dunѐqarashni shakllantirish mexanizmlarini takomillashtirish 13.00.01 – Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta’limotlar tarixi 23.12.2019 Ko`chirib olish
Sadullayev Baxodir Baxtiyorovich O’yinlar vositasida o’quvchilarda do’stona munosabatlarga asoslangan ijtimoiy hamkorlik ko’nikmalarini rivojlantirish tizimi 13.00.01 – Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta’limotlar tarixi 09.08.2019 Ko`chirib olish
Azizova Gulnoza Ganijanovna Oliy ta’lim muassasalari professor -o’qituvchilarning kasbiy pedagogik faoliyatini takomillashtirish (ingliz tili materiallari misolida) 13.00.01 – Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta’limotlar tarixi 09.08.2019 Ko`chirib olish
Mattiev Ilhom Begmatdulobovich Talabalarda salomatlikni asrashga yo’naltirilgan tafakkurni shakllantirish (biznes va xizmat ko’rsatish sohalari misolida) 13.00.01. – Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta’limotlar tarixi 23.12.2019 Ko`chirib olish
Begmatova Dilnoza Muxtarovna Oilada yoshlarning kasbiy ijtimoiylashuvini ta’minlashning pedagogik shart-sharoitlari 13.00.01 – Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta’limotlar tarixi 18.10.2019 Ko`chirib olish
Kiyamov Nishon Sadikovich Oliy ta’lim muassasalari talabalarida musiqiy madaniyatni shakllantirishning pedagogik asoslarini takomillashtirish 13.00.01 – Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta’limotlar tarixi 18.10.2019 Ko`chirib olish
Umurov Zarif Latifboevich Boshlang`ich sinf o`quvchilari ta`limiy muammolariga oid didaktik shart-sharoitlarni takomillashtirish 13.00.01 – Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta’limotlar tarixi 12.10.2019 Ko`chirib olish
Taylanova Shokhida Zaynievna Pedagogika oily talim muassasalarida qadriyatlar tizimini rivojlantirish texnologiyasini takomillashtirish 13.00.01 – Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta’limotlar tarixi 12.10.2019 Ko`chirib olish
Turdiboev Dilshod Hamidovich Akademik litseylarda pedagogik texnologiyani qo’llab, geometriyani o’qitish metodikasi va amaliyoti 13.00.02 – Таълим ва тарбия назарияси ва методикаси (matematika) 07.09.2019 Ko`chirib olish
Zohidova Sanoat Raxmonovna Bo`lajak boshlang`ich sinf o`qituvchilarini kasbiy ijtimoiylashtirish jarayonlarini takomillashtirishning didaktik imkoniyatlari 13.00.01 – Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta’limotlar tarixi 06.09.2019 Ko`chirib olish
Umurov Zarif Latifboyevich Boshlang`ich sinf o`quvchilari ta`limiy muammolariga oid didaktik shart-sharoitlarni takomillashtirish 13.00.01 – Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta’limotlar tarixi 06.09.2019 Ko`chirib olish
Narzieva Nargiza Norkuzievna Umumta’lim maktab o’quvchilarida tayanch kompetensiyalar asosida tadqiqotchilik konikmalarini shakllantirish 13.00.01 – Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta’limotlar tarixi 05.09.2019 Ko`chirib olish
Fayzullaeva Gulchehra Sharipboevna Adabiy ta’lim uzviyligi asosida o’quvchilarning intellektual salohiyatini rivojlantirish 13.00.02 – Таълим ва тарбия назарияси ва методикаси (o’zbek adabiyoti) 05.09.2019 Ko`chirib olish
Alimardonov Zoxid Shukurillaevich Oliy harbiy ta’lim muassasalarida bo’lajak ofitserlarning kasbiy kompetentligini takomillashtirish 13.00.01 – Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta’limotlar tarixi 05.07.2019 Ko`chirib olish
Djuraev Akbar Salimovich Malaka oshirish jarayonida tinglovchilarning kasbiy malakasini rivojlantirishning pedagogik mexanizmlarini takomillashtirish 13.00.01 – Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta’limotlar tarixi 31.05.2019 Ko`chirib olish
Toshpulatova Shakhlo Ochilovna O‘quvchilarning mantiqiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish (fizika darslari misolida) 13.00.01 – Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta’limotlar tarixi 20.04.2019 Ko`chirib olish
Kaharova Dildora Sidikovna Umumta’lim maktablarida inklyuziv ta’limning pedagogik- psixologik jihatlarini takomillashtirish 13.00.01 – Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta’limotlar tarixi 20.04.2019 Ko`chirib olish
Pirmanova Gavxar Nazarkulovna Angliya badiiy merosini o‘rganish talabalarning ingliz tiliga qiziqishini oshirish vositasi sifatida 13.00.01 – Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta’limotlar tarixi 19.04.2019 Ko`chirib olish
Hamroev Gofir Hasanovich Umumiy o‘rta ta’lim tizimida fonetikaga doir o‘quv materiallarining metodik ta’minotini takomillashtirish 13.00.02 – Ta’lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (o‘zbek tili) 19.04.2019 Ko`chirib olish
Davronova Dildora Saidovna Oilada voyaga yetmagan bolalarning ijtimoiy ongini tarbiyalash tizimini rivojlantirish 13.00.01 – Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta’limotlar tarixi 05.12.2018 Ko`chirib olish
Hazratkulov Mutallib Rashidovich Adabiy ta’limda inshoning o‘rni va uni tashkil etishning ilmiy-metodik asoslari 13.00.02 – Ta’lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (o‘zbek adabiyoti) (pedagogika fanlari) 29.12.2018 Ko`chirib olish
Narzikulova Dilnoza Xashimjonovna Ta’limni axborotlashtirish sharoitida pedagogik nizolarning profilaktik texnologiyalarini takomillashtirish 13.00.01 – Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta’limotlar tarixi 21.12.2018 Ko`chirib olish
Eshmamatov Ismoil Absalomovich Zamonaviy axborot texnologiyalari muhitida pedagoglarning axborot-kommunikativ kompetentligini rivojlantirishning nazariy-pedagogik asoslarini shakllantirish 13.00.01 – Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta’limotlar tarixi 21.12.2018 Ko`chirib olish
Urakov Sherzod Raxmanovich Oliy ta’lim muassasalarida bo‘lajak o‘qituvchilarni tayyorlashning kompetent yondashuvga asoslangan pedagogik tizimini takomillashtirish 13.00.01 – Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta’limotlar tarixi 06.12.2018 Ko`chirib olish
Ibragimov A`lamjon Amrilloyevich Xalq ta’limi xodimlari malakasini oshirish tizimini ko‘p vektorli yondashuv asosida takomillashtirish 13.00.01 – Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta’limotlar tarixi 06.12.2018 Ko`chirib olish
Mustafaev Shomurod Normuminovich Globallashuv sharoitida talabalarni g‘oyaviy-estetik tarbiyalash texnologiyasi (badiiy to‘garaklar faoliyati misolida) 13.00.01 – Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta’limotlar tarixi 06.12.2018 Ko`chirib olish
F.I.SH. Dissertatsiya mavzusi Ixtisoslik Himoya sanasi
Mustofoqulov Jabbor Axmatqulovich Yoriq-g’ovak muhitlarda nomuvozanat adsorbsiya hisobga olinib modda ko’chishi masalalarini yechish 01.02.05 – Suyuqlik va gaz mexanikasi 17.01.2020 Ko`chirib olish
Kulmuratov Nurillo Raximovich Deformatsiyalanuvchi muhitda joylashgan bo’lakli bir jinsli suyuqlikli silindrik jismlarga to’lqinlar ta’sirining xususiyatlari 01.02.04 - Deformatsiyalanuvchan qattiq jism mexanikasi 29.11.2019 Ko`chirib olish
Xudayberdiyev Zokir Bozorboyevich Uch qatlamli kompozit plastinkaning nostatsionar tebranishlari 01.02.04 - Deformatsiyalanuvchan qattiq jism mexanikasi 29.11.2019 Ko`chirib olish
Shadiyev Usmon Ramazonovich Panjaradagi to'rt zarrachali sistema gamiltonianining spektral xossalari 01.01.01 – «Matematik analiz» ixtisosligi 15.10.2019 Ko`chirib olish
Maxmudov Jamol Maxmud o'gli Bir jinsli boʼlmagan suyuqliklarning gʼovak muhitlarda sizishining matematik modellarini takomillashtirish va tadqiq etish 01.02.05 – Suyuqlik va gaz mexanikasi 24.05.2019 Ko`chirib olish
Sulaymonov Fozil Uralovich Agregatlangan g‘ovak muhitlarda modda ko‘chishining gidrodinamik masalalari 01.02.05 – Suyuqlik va gaz mexanikasi 17.05.2019 Ko`chirib olish
Burnashev Vladimir Fidratovich G‘ovak muhitlarda ko‘p fazali, ko‘p komponentali suyuqliklarning sizishi gidrodinamik modellarining sonli tahlili 01.02.05 – Suyuqlik va gaz mexanikasi 17.05.2019 Ko`chirib olish
Nishonov Utkir Anjiboyevich Qobirg’ali plastinka va sferik qobiqlarning nochiziqli deformasiyalanishi 01.02.04 – Deformasiyalanuvchan qattiq jism mexanikasi 29.03.2019 Ko`chirib olish
Abdirashidov Ablakul Qurilmalar nochiziqli deformatsiyalanuvchan elementlarining suyuqlik bilan o‘zaro nostatsionar ta’siri 01.02.04 – Deformatsiyalanuvchan qattiq jism mexanikasi 5.01.2019 Ko`chirib olish
F.I.SH. Dissertatsiya mavzusi Ixtisoslik Himoya sanasi
Matnazarov Akmal Ro’zivoyevich O’zbekistonda tog’ muzliklarining tabiiy geografik tarqalish qonuniyatlari va ekoturistik roli 11.00.01–Tabiiy geografiya 22.05.2021 Ko`chirib olish
Otakulov Poziljon Sobirovich Geografik nomlar shakllanishida mintaqaviy tabiiy-ijtimoiy xususiyatlarning o’rni va ahamiyati (Farg’ona vodiysi misolida) 11.00.01–Tabiiy geografiya 22.05.2021 Ko`chirib olish
Rasulov Anvar Bahodirovich Quyi Zarafshon tabiiy-geografik okurgi barqaror rivojlanishining geoekologik indikatorlari 11.00.01–Tabiiy geografiya 18.01.2020 Ko`chirib olish
Sabirova Nilufar Tairovna Aydar-Arnasoy ko‘llar tizimining landshaftlar transformatsiyasiga ta’sirini baholash va geoekologik vaziyatni optimallashtirish 11.00.01–Tabiiy geografiya 18.01.2020 Ko`chirib olish
Ravshanov Aliqul Xudayberdiyevi Nozogeografik vaziyatning hududiy xususiyatlari (Samarqand va Navoiy viloyatlari misolida) 11.00.02 ‒ Iqtisodiy va ijtimoiy geografiya 17.01.2020 Ko`chirib olish
Usmanov Zakir Karimovich O‘zbekiston transport tizimining hududiy tashkil etilishi va uni takomillashtirish 11.00.02 ‒ Iqtisodiy va ijtimoiy geografiya 17.01.2020 Ko`chirib olish
Meliyev Baxtiyor Abduxomidovich O’rta Zarafshon landshaftlarini tadqiq etishda zamonaviy (aerokosmik, matematik, geoinformatsion) metodlardan foydalanish 11.00.01 – Tabiiy geografiya 06.07.2019 Ko`chirib olish
Xursanov Dunyobek Bahtiyorovich Amudaryo hozirgi deltasi landshaftlarining strukturasi va tabaqalanish qonuniyatlari 11.00.01 – Tabiiy geografiya 20.04.2019 Ko`chirib olish
F.I.SH. Dissertatsiya mavzusi Ixtisoslik Himoya sanasi
Narmanov Feruz Asfandiyarovich XX asrning 20-30 yillarida O‘zbekiston ijtimoiy hayotida madaniy-ma’rifiy muassasalarning o‘rni 07.00.01 – O’zbekiston tarixi 06.01.2021 Ko`chirib olish
Orziyev Makhmud Zayniyevich XIX asr oxiri - XX asr birinchi choragida Buxoroda bosmaxonachilik, nashriyot va matbuot ishi 07.00.01 – O’zbekiston tarixi 2.01.2021 Ko`chirib olish
Chutmatov Jurabek Omonovich VII-IX asrlar Termiz ma’naviy muhiti tarixi: an’analar, tadrij va yangilanish 07.00.01 – O’zbekiston tarixi 30.11.2019 Ko`chirib olish
Axmedov Bekzod Abdiraxmonovich O‘zbekistonda qorako‘lchilikning ahvoli (1917-2017 yy.) 07.00.01 – O’zbekiston tarixi 25.11.2020 Ko`chirib olish
Muhiddinov Sunatullo Inoyatovich XIX asr ikkinchi yarmi – XX asr boshlarida Samarqand viloyati maorifi 07.00.01 – O’zbekiston tarixi 19.03.2020 Ko`chirib olish
Safarova Zilola Safarovna Ikkinchi jahon urushi yillarida O’zbekiston madaniyati 07.00.01 – O’zbekiston tarixi 16.01.2020 Ko`chirib olish
Irisqulov Olimjon Jahongirovich XIX asr ikkinchi yarmi – XX asr boshlarida Samarqand shahrida ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy jarayonlar 07.00.01 ‒ O’zbekiston tarixi 08.10.2019 Ko`chirib olish